на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 

во учебната 2015 / 2016 година

 

Во изминатиот период се одржаа неколку натпревари во кои учество зедоа ученици од ООУ,,Ванчо Прке “ –Штип и ги постигнаа следниве резултати:

  1. На државниот конкурс за најдобра училишна Веб-страна се пласиравме во најдобрите три и учениците Тодор Митев и Мартин Кировски беа поканети да ја презентираат
  2. На државниот училишен натпревар во скијање Дарко Ставрев го освои второто место – ментор Звонко Рунчев
  3. На државниот натпревар во Microsoft Office Specialist  прв круг Тодор Митев го освои првото место.
  4. На регионалниот натпревар по македонски јазик Маја Михајлова освои  IV место.
  5. На општинскиот натпревар по математика се постигнаа следниве резултати:

IV – одд.

Марија Кедева- пофалница

Иван Стоилков – пофалница

Марија Павлова – пофалница

V – одд.

Ангелина Уланска – пофалница

VI – одд.

Дамјан Давков – прво место

Евгенија Петровска – второ место

Ива Павлова –второ место

Иван Георгиев- второ место

Ивана Пакосова – трето место

Елена Трендова – пофалница

Никола Милев – пофалница

VII – одд.

Ева Илиевска – прво место

Спаско Алексов – прво место

Адријан Михајловски – прво место

Вероника Кусакатова – прво место

Јован Давчев – трето место

Лука Милошев –трето место

 

  1. На регионалниот натпревар по математика се посигнаа следните резултати:

Ева Илиевска – прво место

Спаско Алексов – второ место

Адријан Михајловски – трето место

 

Во нашето училиште се одржа регионалниот натпревар „Млади техничари“ на  кој земаа учество следните наши ученици:

1.    Сообраќајно моделарство: Марија Кралева 1 место

Луција Мурковска-Манев 2 место

 Дарио Ристов 3 место

2.Фото техника: Марија Пеева 1 место

3.Бродо моделарство: Кирил Делипетров  1 место

4.Видео техники: Филип Марков  1 место

5.Автоматика: Андреј Даскалов  1 место

6.Роботика: Кирил Спасов 1 место

7.Дизајнирање: Стефанија Коцев 2 место

                               Рената Паризова 3 место

                              Јана Ефтимова 6 место

                             Јасна Смилков 8 место

 

Директорот и Наставничкиот совет на сите ученици им ги честитаат  постигнатите резултати и им посакуваат успех во понатамошните натпревари .

 

во учебната 2013 / 2014 година

рб
Ученик
одд
Вид на натпревар
Наставна област
освоено
место
Ментор

1.                    

Тамара Нунева
7-3
општински
информатика
2
Валентина Стоилкова

2.                    

Стефан Маневски
8-2
2

3.                    

Кире Јованов
8-1 н
регионален
и државен
енигматика
1
Јасминка Дурдубакова

4.                    

Мила Штркова 
6-5
државен
пинг-понг
 
Марјан Манев

5.                    

Марија Кралева

6.                    

Никола Донев
8-2
млади библиотекари
Загорка Донска

7.                    

Сандра Чамбова
 
       

8.                    

Лука Милошев
5-4
општински
математика
 
Г.Постолова

9.                    

Јован Давчев

10.                

Ева Илиевска
5-6
 
Горица Бораниска

11.                

Вероника Кусакатова
5-6
 
 

12.                

Лука Миташев
6-6
општински
математика
 
Фроса Атанасова

13.                

Бисера Ташкова
8-6
регионален
англиски ј.
1
Ана Стоилова

14.                

државен
2

15.                

Ива Милева
6-1
регионален
Прир. науки и техника
2
Ели Трајчева

16.                

Марија Тасева
2

17.                

Христина Тасева
3

18.                

Милена Јанкова
7-5

конкурс од ООУ Славејко Арсов

2
 Бети Огњанова

19.                

Љубица Вељковиќ
6-6

пофалница од ООУ Ванчо Прке

 
 Бети Огњанова

20.                

Ангела Радмановиќ
6-4
 
 
 Маја Крстевска

21.                

Сандра Чамбова
8-2

конкурс од ООУ Ванчо Прке

2
 Загорка Донска

22.                

Теа Николов
8-2
 
3
 Загорка Донска

23.                

Павлина Кротева
6-1

пофалница од ООУ Ванчо Прке

 
 Загорка Донска

24.                

Никола Донев
8-2
НУБ „Гоце Делчев”
2

Славица Златкова

25.                

Сандра Чамбова
8-2
4

26.                

Мила Штркова
6-5
државно
 
3
 

27.                

Лука Милошев
5-4
пофалница од СММ
 
Г.Постолова

28.                

Јован Давчев
5-4
пофалница од СММ
 
Г.Постолова

29.                

Пела Митрева
5-4
НУБ „Гоце Делчев”
2
 Г.Постолова

30.                

Ева Илиевска
5-6
прва награда од СММ
1


Горица Бораниска

31.                

Вероника Кусакатова
5-6
пофалница од СММ
 

32.                

Лука Миташев
6-6
трето место п СММ
3
 Фроса Атанасова