на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 

 

 Одбележани актуелности во учебната 2015 / 2016 г.

 

 

  •  

Велигденска продажба на украсени јајца

- во училишниот двор на 18.04.2014 г.

 

Продажба на цветни аранжмани - изрботени во училиштето во април /2014

  1.  Eko-hepening na 29-03-2013
  2. Учениците од ll-3 одд. со наставничката Даниела Ѓошева од нашето училиште по повод Новогодишните празници на 25.12.2013 год. приредија приредба за своите најблиски, а два дена подоцна учествуваа на училишната приредба во театарот. Тоа може да се проследи нис следниве фотографии:

 

 

2. По повод претстојните Новогодишни празници, наставниците од посебните паралелки, во соработка со родителите и учениците изработуваа честитки и украси, кои потоа беа практично употребени:

 

3. Наставничката Верица Јосимовска со ученици од нашето училиште учествуваа во општинскиот квиз „Колку го познавам својот град?“, кој се одржа во ноември / 2013 во ООУ Тошо Арсов, а нашите учесници го поделија првото место со другите основни училишта:

 

 

 

Учество на наши ученици во ПАСТРАМАЛИЈАДА ноември / 2013 во Штип

 

РЕГИОНАЛНА ОБУКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА

 


Во нашето училиште во март / 2014 се одржа приредба за промоција и излагање на етничките и традиционалните носии и обичаи во нашата локална мулти-етничка заедница :

  • на македонската етничка заедница

  • на турската етничка заедница

  • на влашката етничка заедница

  • на ромската етничка заедница