на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 

                 

  • дводневна екскурзија за шесто и девето одд. во мај /2016
  • еднодневен есенски излет до Баргала - Брест
  • зимување
  • летување

Подетално можете да се информирате во следнава Програма за екскурзии
  •