на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 

К О Н Т А К Т

Адреса:  ул. Васил Главинов бб,   2000 Штип, Р.Македонија

Телефон / Факс:   032-380-342

 

Лоцираност на училиштето

 

 Еколошко опкружување на училиштето: