на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип