на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

Екстерното оценување ќе се одржи на 9,10,13 и 14 јуни 2016 год.

Се известуваат сите наставници од IV до IX одделение дека на Интернет страницата prasanjaeksterno.dic.edu.mk.се објавени прашањата коишто ќе бидат дел од тестовите при процесот на екстерно тестирање на учениците.

Секој ученик, преку менито на интернет страница prasanjaeksterno.dic.edu.mk, може да ги обезбеди оние прашања по предметите коишто го засегаат.

Исто така, дадена е и можност  до 19 мај 2016 година, на секое прашање доколку некој од учениците, наставниците или родителите забележи извесна грешка од техничка или друга природа, да пријави на апликацијата/прозорчето поставено веднаш до секое прашање.

 Директор

м-р Ничева Весна