на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 
  • од час по ТО

 

  • од час по информатикa

Наградени еко-плакати од секцијата по информатика

 

 

  •