на официјалната Web-страница на нашето училиште                     
ООУ „Ванчо Прке“ - Штип    

 

 

 

 Одбележани актуелности во учебната 2015 / 2016 г.

 

 

 Одбележани актуелности во учебната 2014 / 2015 г.

 

  • Собирање суви лисја во училишниот двор - на 20.11.2014 г.
    под раководство на наставничката Јованка Кокошкарова
  •  
  •  

    а резултатот се гледа:

 Одбележани актуелности во учебната 2013 / 2014 г.